Print

Thông báo thay đổi tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BG24

logo

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          ----------*----------         

Số: 015-BG24/TB

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO
(Về việc thay đổi tên công ty)

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Trước hết, Công ty Cổ phần BG24 xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.
Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Công ty CP Thương mại Truyền thông & Đào tạo BG24, nay là Công ty Cổ phần BG24 xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác kể từ ngày 16/07/2014. Cụ thể như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

• Tên Công ty cũ:
- Tên tiếng Việt: Công ty CP Thương mại Truyền thông & Đào tạo BG24
- Tên tiếng Anh:  BG24 Communication & Training Joint Stock Company
- Tên viết tắt:  BG24., JSC
- Địa chỉ: Thôn Yên Hồng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- VPĐD: Đường Giáp Lễ, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Mã số thuế: 2400618919

• Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần BG24
- Tên tiếng Anh: BG24 Joint Stock Company
- Tên viết tắt:  BG24., JSC
- Địa chỉ: Thôn Yên Hồng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- VPĐD: Đường Giáp Lễ, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Mã số thuế: 2400618919

Điều 2. Kể từ ngày 16/07/2014, Công ty Cổ phần BG24 chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 16/07/2014, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày 03/08/2010, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty Cổ phần BG24 xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Sơn

 

Thiết kế website tại Bắc Giang

Thiết kế quảng cáo, in ấn

Thiết kế website chuyên nghiệp, giá rẻ, chuẩn SEO